امروز فولاد راد همدان، 60 تومان کاهش را نشان داد.

قیمت های فروش محصولات تولیدی مجتمع فولاد راد همدان بشرح ذیل اعلام میگردد:

میلگرد سایز8 و10 A2 می باشد

سایز8      👈49250

سایز 10    👈 48950

 سایز12    👈 48450

 سایز14    👈 47950

 سایز16    👈  47950

 سایز18     👈  47950

سایز20      👈  47950

 سایز22     👈  47950

 سایز25    👈    48250

 سایز28    👈    48250