آذر فولاد امین در قیمت دوم کاهش 70 تومانی داد

صنایع آذرفولادامین تیکمه داش مورخه 98/01/31
میلگرد آجدار A2 سایز 8 :                 48300
میلگرد آجدار A2 سایز10:                 48000
میلگرد آجدار A3 سایز 10 :               49000
میلگردآجدار A3 سایز 12 :                48000
میلگردآجدار A3 سایز 14الی 32 :       47500