قیمت میلگرد های مجتمع فولاد ظفر بناب 60 تومان کاهش یافت.