قیمت محصولات هلدینگ صنایع فولاد کرمان ( بردسیر) ۳۰ تومان کاهش یافت.