قیمت محصولات فولاد سیرجان حدید جنوب ۵۰ تومان کاهش یافت .