قیمت محصولات صنایع نورد فولاد گلستان ۵۰ تومان کاهش یافت.