قیمت محصولات فولاد راستین آستارا ۵۰ تومان کاهش یافت.