قیمت محصولات فولاد معراج البرز گلستان ۵۵ تومان کاهش یافت.