قیمت محصولات درشاهین تبریز و فولاد صائب ثابت اعلام شد.