قیمت میلگرد های مجتمع فولاد نیک صدرای توس ۱۰۰ تومان کاهش یافت.