قیمت میلگرد های فولاد راد همدان نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شد.

قیمت های فروش محصولات تولیدی مجتمع فولاد راد همدان بشرح ذیل اعلام میگردد.
میلگرد سایز8و10 A2 می باشد

سایز8 :48850

سایز 10 : 48550

سایز12 : 48050

سایز14 : 47550

سایز16 : 47550

سایز18 : 47550

سایز20 : 47550

سایز22 : 47550

سایز25 : 47850

سایز28 : 47850

سایز32 : 0

فروش بصورت نقدی انجام میگردد

بارگیری 1 الی 5 روز