قیمت میلگرد های فولاد راد همدان 150 تومان نسبت به روز گذشته افزایش یافت.