قیمت میلگرد های شاهین بناب نسبت به روز گذشته 30تومان کاهش یافت.