قیمت میلگرد های نورد فولاد گلستان،پرشین فولاد و ارگ تبریز ثاب اعلام شد.