قیمت میلگرد های فولاد ابهر ، امیر کبیر خرز و درشاهین تبریز ثابت اعلام شد.