قیمت محصولات صنایع فولاد کاوه تیکمه داش ثابت اعلام شد.