قیمت میلگرد های راد همدان نسبت به قیمت اعلامی صبح امروز، 40 تومان افزایش داشت.