قیمت میلگرد های فولاد راد همدان 40تومان افزایش یافت.