قیمت محصولات فولاد ابهر،فولاد امیرکبیر،مجتمع فولاد ظفر بناب،فولاد حسن رود ثابت اعلام شد.