قیمت میلگرد تولیدی آریا ذوب؛ زاگرس و آریان فولاد ثابت اعلام شد.