قیمت میلگرد های هلدینگ صنایع فولاد کرمان ( بردسیر) ثابت اعلام شد.