قیمت میلگرد های صنایع فولاد کاوه تیکمه داش 10 تومان افزایش یافت.