شنیده‌های میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان توسط برخی از بنکداران نسبت به روز گذشته تقریبا ثابت بوده است.