قیمت میلگرد های فولاد راد همدان نسبت به پنجشنبه ثابت اعلام شد.