قیمت نبشی و ناودانی فولاد ناب تبریز ثابت اعلام شد.