قیمت میلگرد های نورد فولاد گیلان ( حسن رود) ۵۰ تومان کاهش یافت .