قیمت میلگرد خراسان از برخی بنکداران فعلا در نرخ اسمی روز پنجشنبه تقریبا ثابت اعلام شد.