قیمت میلگرد های فولاد امیرکبیر خزر ۵۰ تومان کاهش یافت.