قیمت میلگرد های فولاد ارگ تبریز ۲۰ تومان کاهش یافت.