قیمت میلگرد های فولاد کاوه تیکمه داش ثابت اعلام شد.