قیمت میلگرد های آذرفولاد امین 100تومان افزایش یافت.