قیمت میلگرد های صنایع فولاد کاوه تیکمه داش 20 تومان افزایش یافت.