قیمت میلگرد های راد همدان نسبت به روز گذشته 50 تومان افزایش یافت.