قیمت میلگرد های فولاد کاوه 10 تومان افزایش یافت.

 

برای آگاهی از کمترین قیمت روزانه آهن و اخبار لحظه ای بازار آهن، عضو رسانه های اجتماعی عصر آهن بشوید:

InstagramModiresabz