قیمت میلگرد های فولاد راد همدان 20تومان افزایش یافت.