قیمت میلگرد های کارخانه فولاد راد همدان 40 تومان کاهش یافت.


قیمت های فروش محصولات تولیدی مجتمع فولاد راد همدان بشرح ذیل اعلام میگردد.

سایز8 :4885

سایز 10: 4855

سایز12 :4805

سایز14 : 4755

سایز16 : 4755

سایز18 :4755

سایز20 : 4755

سایز22 : 4755

سایز25 : 4785

سایز28 : 4785

سایز32 : 0

فروش بصورت نقدی انجام میگردد

بارگیری 1 الی 5 روز