قیمت میلگرد های فولاد راد همدان ۴۰ تومان کاهش یافت.