قیمت میلگرد های صنایع فولاد کاوه تیکمه داش 40 تومان افزایش یافت.

قیمت میلگردهای آجدار صنایع فولاد کاوه تیکمه داش :
گرید A3 سایز 8 : 5140
گرید A3 سایز 10 : 5010
گرید A2 سایز 8 : 4940
گرید A2 سایز 10 : 4910
گرید A3 سایز 12 : 4910
گرید A3 سایز 14 _ 32 : 4860
گرید A4 سایز 20 _ 22 : 5060
.
میلگردهای ساده:
گرید A2 سایز 10 : 4910