قیمت میلگرد های آذر فولاد امین تکمه داش ثابت اعلام شد.