به گزارش عصرآهن: بعد از اعمال محدودیت بر سر صادرات برخی از محصولات آهن و فولادی، حالا خبر رسیده دستور محدود کردن صادرات شمش آهن نیز صادر شده است.

دولت ها به هر نحوی تمایل دارند در همه جا سرک بکشند و این البته تنها به یک دوره زمانی یا یک نقطه جغرافیایی خاص اختصاص ندارد. اعمال سیاست‌ها برای در دست گرفتن زمام امور و با هدف تسلط و کنترل، با آنچه که امروز با عنوان تنظیم گری و تعادل بخشی در بازارها نامیده می شود، بسیار متفاوت است. 
دولت ها در ایران همیشه سعی کرده اند برای امور خود در بازارها یا در صنایع دخالت کنند که به زعم خود در راستای تامین منافع عمومی و حمایت از مصرف کننده می باشد، اما این تنها یک سوی ماجراست، سوی دیگر آنست که همین دخالت ها و رفتارهای نابه‌جا، پیامدهایی را به دنبال دارد که شاید صدها برابر زیان بار تر از روال معمول باشد.
نمونه سیاست های دستوری دولت در بازار آهن و فولاد است. اعمال محدودیت بر سر صادرات فولادی ها آنهم در زمانی که در شرایط تحریمی دولت با تنگنای درآمدی و ارزی روبه روست، کاملاً غیر منطقی و نابجاست.
طبق بخشنامه جدید، دولت علاوه بر محدودیت های چند روز پیش بر سر صادرات تیرآهن و میلگرد، بر سر شمش های آهنی هم محدودیت اعمال می کند.
برطبق این بخشنامه، شرکت های تولیدکننده شمش آهن تنها می‌توانند ۲۵ درصد تولید خود را صادر کنند. پیش تر هم، بر مبنای نامه‌ای که به واحدهای تولیدی میلگرد و تیرآهن ارسال شد، گفته شده بود باید صادرات کاهش یابد و کف عرضه محصولات در بورس کالا به یک سطح مشخص برسد.

منبع: دنیای بورس