به گزارش عصرآهن: در جلسه کارگروه تنظیم بازار که دیروز خاتمه یافت، تصمیمات مهمی در مورد قیمت شمش و قیمت مقاطع آهنی در بورس کالا گرفته شد.

قیمت شمش آهن
کارگروه تنظیم بازار، دیروز سه شنبه 30 اردیبهشت تصویب کرد که تا اطلاع ثانوی، قیمت پایه عرضه شمش آهنی در بورس کالا، معادل ۸۸ درصد قیمت فوب شمش صادراتی ایران در خلیج فارس، ضربدر در نرخ ارز نیمایی باشد. همچنین مقرر شد که سقف رقابت در معاملات شمش آهن و فولاد در بورس کالا، ۱۲ درصد باشد.  پیش از این، قیمت پایه شمش آهن، معادل ۸۳ درصد قیمت فوب شمش صادراتی ایران بود.
 

قیمت میلگرد آجدار
 منابع موثق حاکی از این است که در مورد قیمت میلگرد نیز در جلسه کارگروه تنظیم بازار تصمیم‌گیری شد. بر این اساس، قیمت پایه عرضه میلگرد در بورس کالا، ۹ درصد بالاتر از میانگین قیمت هفتگی شمش فولادی خواهد بود و سقف رقابت در معاملات میلگرد نیز ۱۰ درصد خواهد بود.
 

قیمت ورق گرم و ورق سرد
در جلسه کارگروه تنظیم بازار، قیمت پایه ورق گرم در معاملات بورس کالا، ۹۰ درصد قیمت جهانی تصویب شد و سقف رقابت در معاملات ورق گرم نیز ۱۰ درصد خواهد بود.
قیمت پایه ورق سرد در معاملات بورس کالا، تا اطلاع ثانوی، ۲۰ درصد بالاتر از قیمت میانگین کشف‌شده ورق گرم تحویلی به مشتریان خواهد بود و سقف رقابت در معاملات ورق سرد، ۵ درصد خواهد بود. 
در حالت کلی بنا بر متغیرهای دیروز دستورالمعل جدید تنظیم بازار و محاسبات صورت گرفته قیمت ها به صورت زیر می باشد:
•    بالاترین نرخ مجاز رقابتی شمش در سقف معاملات بورس کالا با احتساب مالیات ارزش افزوده؛ حدود کیلویی ۵۲۰۰ تومان

•    بالاترین نرخ مجاز رقابتی میلگرد آجدار در بورس با احتساب مالیات ارزش افزوده؛ حدود کیلویی ۶۲۰۰ تومان 
•    بالاترین نرخ مجاز رقابتی ورق کلاف گرم در بورس کالا با احتساب مالیات ارزش افزوده؛ حدود کیلویی ۵۳۷۰ تومان
•    بالاترین نرخ مجاز رقابتی ورق کلاف سرد در بورس کالا با احتساب مالیات ارزش افزوده؛ کیلویی ۶۷۶۰ تومان

منبع: گزارشگر فولاد