عرضه های بورس کالا (با احتساب مالیات ارزش افزوده) : عرضه سبد مخلوط فولاد عتیق آذر سهند با حداکثر ۴۹،۰۵۹ ریال شمش بلوم مجتمع فولاد خراسان ۴۴،۱۴۳ ریال سبدهای مخلوط ذوب آهن اصفهان از ۴۴،۰۰۰ ریال تا ۴۵،۳۰۰ ریال