به گزارش وب سایت اینترنتی عصرآهن و به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران؛ در پی تعطیلی 24 معدن تولیدکننده ی سنگ آهن در هند در سال 2020 میلادی، این کشور به یکی از خریداران اصلی سنگ آهن در جهان تبدیل خواهد شد.

شایان ذکر است که در سال 2018 میلادی، 30 درصد سنگ آهن هند از معادن خود کشور تامین می شد ولی به علت پایان قرارداد اجاره معدنکاری 329 معدن (هم چنین شامل 24 معدن از معادن تولید کننده ی سنگ آهن) در ماه مارس سال 2020 میلادی، این کشور مجبور به واردات مواد معدنی خواهد شد. در نتیجه هند وارد کننده ی محض سنگ آهن دنیا در سال 2020 خواهد بود.
مراجع دولتی هند اعلام کرده اند که در آوریل 2020 میلادی مزایده ای برای راه اندازی مجدد این معادن برگزار خواهند کرد و تضمین می کنند که پس از اتمام قرارداد قبلی، به سرعت معادن مذکور راه اندازی خواهند شد. این در حالی است که مقامات بخش صنعت هند معتقد هستند که راه اندازی مجدد معادن حداقل 3 تا 4 سال طول خواهد کشید. هم چنین فدراسیون صنایع معدنی هند که از دیگر مراجع معتبر این صنعت در هند به شمار می روند، تولید مواد معدنی پس از تعطیلی معادن را زودتر از سال 2024 تا 2025 میلادی ممکن نمی دانند.
با تعطیل شدن این معادن در هند، تولید 65 میلیون تن سنگ آهن در هند و 45 میلیون تن در جهان کاهش خواهد یافت.