به گزارش عصرآهن و به نقل از انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد ایران در 10 ماه نخست سال 2019 میلادی، بیش از 20 میلیون تن بوده است. این انجمن در گزارش جدیدی در سال جاری، از عملکرد مطلوب ایران در تولید فولاد خبر داده است.

میزان تولید فولاد خام ایران در 10 ماه نخست سال 2019 میلادی، 21 میلیون و 265 هزار تن بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال قبل 6.2 درصد رشد داشته است. هم چنین میزان تولید فولاد در ماه گذشته میلادی، 2.2 میلیون تن گزارش شده که نشان دهنده ی رشد 7.5 درصدی ماهانه می باشد. این رقم در مدت مشابه در سال قبل 2.47 میلیون تن بوده است.
آمارها در این گزارش حاکی از آن است که ایران با تولید 2 میلیون و 480 هزار تن آهن اسفنجی در ماه گذشته ی میلادی، 3.3 درصد رشد سالانه و رشد 14.4 درصدی در 10 ماه نخست سال 2019 داشته است.
تولید فولاد خام جهان در ماه گذشته میلادی در سال جاری 161.6 میلیون تن بوده است که 2.7 درصد کاهش داشته، در حالی که صنایع فولاد ایران در مدت مشابه رشد 7.5 درصدی را تجربه کرده اند. به عبارت دیگر رشد تولید فولاد خام در ایران 6.2 درصد و در جهان 3.2 درصد بوده است.
آمار و ارقام ذکر شده نشان دهنده ی این واقعیت است که تولید فولاد جهان در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد.
پنج کشور بزرگ تولید کننده ی فولاد جهان در 10 ماه نخست سال 2019 میلادی به ترتیب زیر است:
1)    چین با تولید ۸۲۹ میلیون و ۲۱۵ هزارتن
2)    هند با ۹۳ میلیون و۳۰۶ هزار تن
3)    ژاپن با ۸۳میلیون و ۷۹۱ هزار تن
4)    آمریکا با ۷۳ میلیون و ۵۳۹ هزار تن 
5)    کره جنوبی با ۶۰ میلیون و ۱۲۱ هزارتن