به گزارش عصرآهن و به نقل از یک عضو انجمن فولاد؛ در حال حاضر مشکلاتی از قبیل تامین آهن اسفنجی و قراضه، بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی فولاد می باشد. بنابراین اگر این شرایط ادامه پیدا کند، واحدهای شمش فولادی به مرحله بحرانی رسیده و تعطیل خواهند شد.

آقای رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد کشور گفت: در حال حاضر تولید شمش القایی کشور در حدود 5 میلیون تن است و هدف سال های آتی، افزایش ظرفیت تولید شمش القایی به 8 میلیون تن در سال است که در صورت محقق شدن این هدف، 30 درصد از کل تولید فولاد کشور تامین خواهد شد.
وی افزود: گزارش اعلام شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در تامین آهن اسفنجی واحدهای فولادی، 5 درصد خلا وجود دارد. به عبارت دیگر عرضه آهن اسفنجی امروز به قدر نیاز واحدهای تولید فولاد نمی باشد.
این عضو انجمن فولاد در ادامه سخنانش گفت: اعمال عوارض صادراتی برای سنگ آهن باعث شده تا فعالان این بخش بتوانند همچنان محصولات خود را صادر کنند. هم چنین قیمت گذاری آهن اسفنجی شفاف نیست. در حالی که این قیمت گذاری باید مطابق با نرخ شمش خوزستان باشد. متاسفانه با توجه به کاهش عرضه آهن اسفنجی، حمل و نقل این مواد نیز بسیار گران شده است.
آقای شهرستانی با اشاره به رکود بخش مسکن و کاهش ضایعات ساختمانی گفت: این مشکل باعث شده تا واحدهای تولیدی در تامین قراضه نیز با مشکل مواجه شوند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، واحدهای شمش فولادی به مرحله ی بحرانی رسیده و تعطیل خواهند شد.