به گزارش عصرآهن و به گفته ی جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت: برنامه ای برای تغییر روش تعیین قیمت پایه فولاد در دستور کار نداریم.

آقای سرقینی اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان فرمول قبلی برای تعیین قیمت پایه فولاد و سایر فلزات استفاده خواهد کرد و هیچ برنامه ای برای تغییر آن ندارد. یقیناً وزارت صمت، از همان روش قبلی خود برای این کار استفاده خواهد کرد و هیچ گونه افزایشی در رابطه با قیمت پایه ی فولاد و سایر فلزات در اعلام به بازار بورس کالا نخواهیم داشت. 
وی هم چنین با اشاره به موارد مطرح شده در خصوص افزایش قیمت پایه فولاد توسط وزارت صمت، گفت: مباحث ذکر شده، مورد تایید این وزارتخانه نبوده و تصمیمات اعلام شده فقط نظر اولیه کارشناسی است و در شرایط کنونی قابل اجرا نیست.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: در شرایط کنونی بازار فولاد و سایر فلزات که وضعیت تعادلی دارد، اتخاذ هر تصمیمی جهت تغییر این وضعیت، مورد تایید وزارت صمت نیست.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان