به گزارش عصرآهن و به گفته ی حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن؛ به دلیل وجود نوسانات قیمت در بازار آهن و میلگرد، تولیدکنندگان حاضر به عرضه کافی محصول به بازار نمی باشند که این موضوع میزان عرضه و تقاضا را به هم ریخته است.

آقای رستگار در ادامه سخنانش گفت: با اینکه در بازار مسکن رکود وجود دارد، اما قیمت آهن و میلگرد بدون هیچ حساب و کتابی افزایش یافته است. 
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت میلگرد 550 تومان و قیمت آهن نیز 15 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به نوسانات قیمت در بازار آهن افزود: دلیل افزایش قیمت میلگرد و قیمت آهن، خودداری تولیدکنندگان از عرضه کافی محصول به بازار می باشد. این موضوع باعث برهم زدن فرآیند عرضه و تقاضا در بازار شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن تصریح کرد: علاوه بر بازار آهن، در بازار فلزات نیز هیچ هماهنگی با بازار توزیع وجود نداشته و این موضوع، باعث افزایش حجم بلاتکلیفی ها در بازار آهن نیز شده است.

منبع: تسنیم