به گزارش عصر آهن: در ابتدای هفته قبل، قیمت میلگرد آجدار، مابین 4750 تا 4900 تومان بوده و هم چنین قیمت در بورس کالا نیز 4707 تومان و در نرخ پایه معامله شده است.

با توجه به آخرین معاملات شمش در هفته قبل، در روز چهارشنبه که 4600 تومان معامله شد و موجب افزایش 100 تا 150 تومانی قیمت میلگرد در بازار آزاد گردید، پیش بینی می شد که قیمت میلگرد در هفته ی جاری نیز افزایش یابد. اما اتفاقات اخیر و هیجانی شدن بازار دلار که در نتیجه ی افزایش تنش های بین ایران و آمریکا است، مهر باطلی بر تمام پیش بینی های صورت گرفته شد.
با توجه به افزایش قیمت شمش و مکانیزم فعلی آن در بورس که بر مبنای میانگین قیمت در دوهفته قبل است و قیمت میلگرد نیز با ضریب 0.07 درصدی در بورس محاسبه و اعلام می شود، انتظار می رفت که قیمت در بورس و بازار آزاد نیز افزایشی باشد. 
از سوی دیگر، شرایط فعلی بازار دلار در صرافی ملی و در بازار آزاد نشان دهنده ی این واقعیت است که بابت هر پاسخ سیاسی از سوی ایران یا آمریکا، وضعیت بازار دلار همچنان صعودی خواهد بود. بنابراین با توجه به جو حاکم و افزایش نرخ دلار و هم چنین روند قابل پیش بینی برای افزایش قیمت میلگرد از هفته گذشته، تا این لحظه بین 50 تا 100 تومان نسبت به روز پنجشنبه افزایش قیمت لحاظ شده است و قیمت ها در سقف بازار به 5200 تا 5300 و در کف بین 4800 تا 4900 تومان قرار گرفته است.

منبع: معدن 24