به گزارش عصرآهن: چین در سال 2019 میلادی، حدود یک میلیارد تن آهن تولید کرده است. صنایع فولاد چین، با این میزان تولید، رکوردهای جدیدی در سال گذشته به ثبت رسانده است.

بنا به گزارشات منتشرشده در سال های قبل، به عنوان مثال در سال 2000 میلادی، کل تولید آهن جهان تنها 850 میلیون تن بوده است. از این رو تولید آهن چین در سال گذشته، بیشتر از میزان تولید این محصول در سال 2000 میلادی بوده است.
آمارهای یاد شده نشان می دهد، میزان مصرف آهن دنیا در سال 2019، به دلایلی همچون رشد سریع سرمایه گذاری های زیربنایی، توسعه بازار مسکن و ثبات تولیدات صنعتی، بیشتر از انتظارات بوده است.
 از آنجایی که تولید آهن چین در سال گذشته رکوردهای جدیدی به ثبت رسانده، این کشور بزرگترین صادرکننده ی آهن در دنیا نیز بوده است.
قیمت های صادراتی آهن چین پایین تر از سطح جهانی بوده و به همین علت، اتحادیه اروپا، آمریکا، هند و بسیاری از کشورها بر واردات فولاد از چین تعرفه هایی صادر کردند. علت اعمال قیمت های پایین بر محصولات آهنی توسط این کشور، به جهت تصاحب سهم بیشتر از بازارهای جهانی بوده است.

منبع: ماین نیوز