به گزارش عصرآهن: قدمت صنایع آهن و فولاد کشور به 50 سال می رسد و در طی 40 سال اخیر، دولت ها در راستای بومی سازی و خودکفایی این صنعت در بخش های متعدد از جمله طراحی، مهندسی و ساخت دستاوردهای موثری داشته اند. هم چنین طی این مدت، از ابزارهای مختلفی برای اجرای سیاست های بومی سازی جهت رسیدن به شرایط مناسب بومی سازی استفاده شده است.

آقای اسدالله فرشاد، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، در خصوص راهکارهای فراهم کردن زمینه مناسب بومی سازی در صنعت آهن و فولاد کشور گفت؛ جهت دستیابی به این هدف می توان موارد زیر را مدنظر قرار داد:
• بررسی و پایش مستمر توانمندی های فناورانه داخلی در صنعت و موسسات آموزش عالی 
• ارائه برنامه های جهت پویایی صنعتی و توسعه ی فناوری با هدف افزایش رقابت پذیری در سطح بین المللی به جای محافظت از شرکت ها و نیروهای بومی، توسط سیاست گذاران
• تقویت رقابت پذیری در بین شرکت های داخلی 
• ترجیح شرکت های بومی به شرکت های خارجی مشابه
وی در ادامه افزود: البته به این نکته هم باید توجه نمود که کشورهای پیشرفته در شرایط متعارف نیز، تکنولوژی های برتر را به کشورهای در حال توسعه انتقال نمی دهند، چرا که فناوری عامل برتری و ابزار رقابت بین کشورهای جهان است. بنابراین بایستی، با همت و تلاش خستگی‌ناپذیری دنبال دانش فنی و ارتقای سطح تکنولوژی کشورمان در صنایع آهن و فولاد باشیم.

منبع: دنیای اقتصاد